Contact

Bereikbaarheid

 • Met het OV bereikbaar vanaf Utrecht Centraal met de lijnen 2, 7, 8, 18, 28, 51, 52, 53, 55, 74, 77 en 251. Voor meer OV informatie, check u-ov.nl9292.nl en ns.nl.
 • Betaald parkeren is beperkt aanwezig aan de zuidkant van het Janskerkhof. Fietsen kunnen op het plein gestald worden.
 • Voor actuele informatie omtrent verkeershinder in en rond Utrecht, check utrecht.nl.

Huisregels

 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om drank, etenswaren, drugs, wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het evenemententerrein.
 • Betreden van het evenemententerrein is op eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade in welke vorm dan ook.
 • Hinderlijk en/of agressief gedrag kan leiden tot verwijdering en ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein.
 • Afval hoort in de afvalbakken.
 • Wildplassen is (zoals overal) niet toegestaan.
 • Denk aan de buurt en de bewoners wat geluidsoverlast betreft.
 • Zet je fiets op een daarvoor bestemde plek.
 • Op het festival terrein kunnen er foto’s gemaakt worden die eventueel voor marketing doeleinden gebruikt kunnen worden. Met toetreden van het terrein geef je hier automatisch toestemming voor.

   Wij rekenen op ieders medewerking voor een mooi evenement! Geniet, maar drink met mate.